سایت تامین یاران متعلق به مجموعه تولیدی مهندسی فلات پارس با عنایت خداوند متعال در سال ۱۳۹۳ به همت گروهی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران با رویـکردی علـمی پژوهشی و نگاه مهندسی به تامین کالای مورد نیازپیـمانکاران پروژه های ملی تاسیس گردیده است .فلات پارس بر پایه نیازهای مشترک جامعه پیمانکاری ایده توزیع محصولات صنعتی را برای اولین بار در ایران به اجرا گذاشته است .بر این اساس که تـامین کالا توسط مجموعه فـلات پارس دارای مزیتهای بسیار نسبت به روش تامین سنتی کالا می باشد که در زیر عنوان گردیده است: